Ventilatie    

Bij ventilatie wordt verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd. Er zijn verschillende systemen op de markt:

Systeem C+

Zorgt voor mechanische afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht.

 

Systeem C+evo

Dit is een warmte en energiebesparend vraaggestuurd ventilatiesysteem dat automatisch geregeld wordt door het CO gehalte of vochtigheidsgraad.

Systeem D+

Hier wordt een mechanische toevoer en afvoer voorzien, uitgerust met een warmterecuperatiesysteem.

 

Waarom ventileren?

Regelmatig ventileren zorgt voor een gezonder binnenklimaat.